O nama

Misija našeg poslovanja je da našim klijentima omogućimo da se usredsrede na razvoj poslovanja, dok obaveze prema državi, praćenje promena Zakona, administraciju može bezbrižno da prepusti nama. U skladu sa tim, osnovno načelo našeg poslovanja je kvalitet usluge.

Iskustvo i znanje

Preduzeće J.J.D. je osnovano 2010. godine. Naša osnovna delatnost je obavljanje računovodstvenih usluga za mala i srednja preduzeća. Iza nas se nalaze više od dve decenije rada sa preduzećima različitih delatnosti.


Sedište kompanije se nalazi se u Beogradu. Pružamo usluge računovodstva, poreskog savetovanja, pravnog savetovanja i izrade studija o transfernim cenama. Tokom višedeceniskog rada u renomiranim konsalting kompanijama u Srbiji i  zemljama u okruženju, članovi našeg tima su pomogli velikom broju domaćih i stranih klijenata da svoje poslovanje u regionu organizuju na poreski optimalan način i u skladu sa važećim propisima.
Kontakt
Toše Jovanovića 11
Tržni centar Stankom, lokal br. 4
11030 Beograd
tel: 011/40-37-150
www.jjd.rs
jjdagency@gmail.com

RAČUNOVODSTVENE USLUGE


J.J.D. Agencija pruža računovodstvene usluge visokog kvaliteta i vrši podršku Vašem poslovanju. U skladu sa tim u našoj kompaniji je zaposlen tim profesionalaca sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom.
Umesto Vas obavljamo administrativne poslove kao što su prijava/odjava zaposlenih, predaja izveštaja, predstavljanje pred nadležnim telima i slično. Svoje usluge prilagodili smo poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća u skladu sa MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro pravna lica.
Cenimo Vaše vreme stoga nam je cilj biti podrška u svakom trenutku poslovanja. U mogućnosti smo preuzeti i samo deo računovodstveno – finansijske funkcije u vašem poslovnom sistemu, a sve prilagođeno vašim jedinstvenim potrebama i poslovnim procesima.
Strategija i politika poslovanja

• partnerski i poslovan odnos prema klijentima, zarad ostvarivanja dugoročne saradnje
• efikasnost u radu i promptnost na zahteve partnera zarad njihovog potpunog zadovoljstva
• timski rad kako u okviru preduzeća tako i sa partnerima koji se postavljaju u centar poslovne delatnosti
• praćenje savremenih tokova u informacionim tehnologijama i stalno usavršavanje, zarad očuvanja i poboljšanja pozicije na tržištu
• ulaganje u novi i osavremenjivanje postojećeg kadra zarad ostvarenja misije
• potpuna posvećenost partnerima zarad ostvarenja vizije