O nama

Misija našeg poslovanja je da našim klijentima omogućimo da se usredsrede na razvoj poslovanja, dok obaveze prema državi, praćenje promena Zakona, administraciju može bezbrižno da prepusti nama. U skladu sa tim, osnovno načelo našeg poslovanja je kvalitet usluge.

Iskustvo i znanje

Preduzeće J.J.D. je osnovano 2010. godine. Naša osnovna delatnost je obavljanje računovodstvenih usluga za mala i srednja preduzeća. Iza nas se nalaze više od dve decenije rada sa preduzećima različitih delatnosti.


Sedište kompanije se nalazi se u Beogradu. Pružamo usluge računovodstva, poreskog savetovanja, pravnog savetovanja i izrade studija o transfernim cenama. Tokom višedeceniskog rada u renomiranim konsalting kompanijama u Srbiji i  zemljama u okruženju, članovi našeg tima su pomogli velikom broju domaćih i stranih klijenata da svoje poslovanje u regionu organizuju na poreski optimalan način i u skladu sa važećim propisima.
Kontakt
Toše Jovanovića 11
Tržni centar Stankom, lokal br. 4
11030 Beograd
tel: 011/40-37-150
www.jjd.rs
jjdagency@gmail.com

Šta možemo da Vam ponudimo?


Računovodstvene usluge

U stanju smo da za Vas radimo sve vrste računovodstvenih usluga.
 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja;
 • Kontrola ispravnosti dokumentacije nastale kao rezultat Vašeg poslovanja, a koja je predmet obrade, odnosno knjiženja;
 • Knjiženje dokumentacije u zakonski propisanim evidencijama u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji;
 • Obračun zarada (plata) zaposlenih lica;
 • Obračun svih ostalih vrsta naknada;
 • Izrada PDV evidencije, knjiga ulaznih i izlaznih računa, kao i svih zakonski propisanih knjiga;
 • Evidencija osnovnih sredstava, obračun amortizacije i revalorizacije
 • Obrada popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza i pružanje uputstava tokom popisa;
 • Sastavljanje obrasca M4 za zaposlena lica, evidentiranje obrasca u fondu PIO;
 • Izrada obračuna kamata;
 • Vođenje robnog knjigovodstva, veleprodajnih i maloprodajnih magacina;

U stanju smo da za vršimo izradu svih vrsta izveštaja.

 • Sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
 • Izrada napomena uz finansijske izveštaje;
 • Izrada specijalnih bilansa (bilansi fuzije, deobni, konsolidovani bilansi, sanacioni bilansi, likvidacioni bilans);
 • Izrada svih vrsta statističkih izveštaja;
 • Sastavljanje periodičnih i godišnjih obračuna;
 • Izrada završnih računa;
 • Sastavljanje poreskih bilansa;